1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Posledne pridané fotogalérie

Lisková
...

Rekonštrukcia MK Z. Poruba
...

L.Hrádok-jazierko
...

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. realizujú:

1 vykonávanie dopravných stavieb
2 vykonávanie priemyselných stavieb
3 vykonávanie inžinierskych stavieb
4 vykonávanie bytových a občianskych stavieb
5 ťažba a výroba kameniva
6 obchod: stavebný mater., náhr. diely na motor. voz. a stav. stroje
7 vykonávanie činností organizačných a ekonomických poradcov
8 projetková činnosť - pozemné komunikácie
9 projektová činnosť - pozemné a inžinierske stavby
10 letná a zimná údržba a čistenie pozemných komunikácií
11 montáž, opravy, údržba elektrických zariadení
12 výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu